Program All Service
สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
@ขอใช้บริการแบบทั่วไป
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
NEW PRODUCT
KPI MONITER
OFFLINE TRACKING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคาน์เตอร์เซอร์บริการคีย์ใบขนสินค้า

Counter Service Desk

 


เคาน์เตอร์เซอร์วิส

บริการคีย์ใบขนแบบทั่วไป

ใช้บริการคีย์ใบขนสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป ตลอด 24 ชม.

ความสะดวกในการใช้บริการโดยไม่ต้องมาเพียงส่งผ่าน E-mail
จ่ายค่าบริการถุกว่าที่อื่น ในรูปแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยกัน
สามารถเลือกใช้บริการได ้หลายค่ายผู้ให้บริการ
โปรโมชั่นเดือน ส.ค. ( สัปดาห์วันแม่ )

ให้ส่วนลดพิเศษ ถ้าอยากมีโปรแกรมคีย์ด้วยตันเอง โปรแกรมใบขนสินค้า IMPORT EXPORT GOODS & Counter Service Financial

ขั้นตอนการใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ Paperless

1.ผู้ที่สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์บริการได้จะต้องลงทะเบียน Paperless แล้วเท่านั้น
(ดูแบบฟอร์มเอกสาร)
2.ตรวจสอบราคาค่าบริการดู ใบราคาค่าบริการ
3.กรอกเอกสารสมัครใช้บริการเคาน์เตอร์บริการออนไลน์ ใบสมัครใช้เคาน์เตอร์ แล้วส่งเมล์หรือแฟกซ์
4.กรอกข้อมูลลงในเเบบฟอร์มร่างใบขน แบบฟอร์มร่างใบขน พร้อมเเนบเอกสารประกอบดังนี้
- สำเนา Invoice
- สำเนา Packing List
- B/L
- สำเนาใบอนุญาต ต่างๆ

- สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของผู้นำเข้า/ส่งออก
- อื่นๆ ที่จำเป็น

เเล้วส่งเข้าอีเมล์ tawantech@hotmail.com หรือ tawanservice@gmail.com
หรือเเฟกซ์ 02-3323497 หรือสอบถาม/ทำล่วงเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า
ติดต่อ 02-7159598, 081-4422512


หรือติดต่อผู้ให้บริการคีย์ใบขนฯทั่วประเทศ ดังนี้

จ.กทม.-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อี. อี-เซอร์วิสเซส ติดต่อ 089-1236548 อีเมล์/msn : tanuchya2525@hotmail.com


จ.แม่กล่อง-แม่กลองเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ติดต่อ 089-9195091 อีเมล์/msn : maeklongcs@hotmail.com

 

-ยัวร์ อาร์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ติดต่อ 089-7175016 อีเมล์/msn : tuknoi2005@hotmail.com


5.เจ้าหน้าที่จะทำการคีย์ข้อมูลลงโปรเเกรม Paperless และ Print เป็นไฟล์ pdf ส่งให้ท่าน

ทำการตรวจสอบก่อนทางอีเมล์ หรือ Print ลงกระดาษแล้วเเฟกซ์ให้ท่าน

6.ชำระเงินมาด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เข้าชื่อบัญชี บจก.ตะวันเทคโนโลยี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 101 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 035- 2-10272-7


7.แจ้งชื่อที่อยู่การออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ติดต่อบัญชี 086-4005271, 085-4814431


ขั้นตอนการรับเอกสาร(ใบขนสินค้า หรือ ใบกำกับการขนย้าย)
1.ให้ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน(ที่ลงทะเบียน Paperless) มาเซ็นต์รับใบขนสินค้าต้นฉบับต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประชาชน
2.ใบขนฯต้นฉบับให้ลูกค้า และสำเนาให้เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและยื่่นต่อกรมศุลกากร
ตามประกาศศุลกากรที่ 62/2552

เอกสารการขอใช้บริการคีย์ใบขน

หลักเกณฑ์สำหรับขอเป็นสมาชิกใหม่
เงื่อนไขการบริการ  
หลักเกณฑ์สำหรับสมาชิกเก่า
เงื่อนไขการต่ออายุประกัน  
สิทธิพิเศษที่ได้รับการเป็นสมาชิก
 
 
ผู้ขอใช้บริการใหม่แบบสมาชิกแบบระบบสมาชิกเคาน์เตอร์เซอร์วิส

@ หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน 2 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงนามของกรรมการ 3 ชุด

@ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการสมัครสมาชิกใช้บริการคีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบระบบสมาชิก 1 ชุด

@ แบบฟอร์มคำขอการจดทะเบียนยืนขอสิทธิเป็นพนักงานในระเบียบกรมศุลกากร(download) 1 ชุด

@ หนังสือมอบอำนาจ ระบุผู้รับมอบ ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ หนังสือรับรองทะเบียนการค้า ภพ.20 1 ชุด

 
กรณีการจดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัญญา
 
@ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทคู่สัญญาเดิม ตามหนังสือรับรอง   3 ชุด
@ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทคู่สัญญาใหม่ ตามหนังสือรับรอง  3 ชุด
@ หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากกระทรวงพาณิช กรณีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท หรือผู้ถือหุ้น 1 ชุด
@ หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท ทั้งผู้ถือสัญญาเดิม และ ผู้ทำสัญญาใหม่ อายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างละ 1 ชุด
@ หนังสือบันทึกเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา ออกโดยผู้ถือสัญญาเดิม  1 ชุด
@ หนังสือมอบอำนาจ และ เซ็นต์ยินยอมจาก บริษัทคู่สัญญาเดิม  (download) 1 ชุด
@ แบบฟอร์มคำขอการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัญญา (download) 1 ชุด
@ แบบฟอร์มคำขอการจดทะเบียนยืนขอสิทธิ์เป็นพนักงานในระเบียบกรมศุลกากร(ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ตะวัน) 1 ชุด
@ แบบฟอร์มการทำสัญญาระหว่างผู้ถือสัญญาใหม่ กับ ผู้ให้บริการในแบบฟอร์มในเงื่อนไขปัจจุบัน(ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ตะวัน) 1 ชุด
@สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีกระทำการแทน ) 1 ชุด
@ หนังสือผู้รับมอบอำนาจพร้อม ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

คู่มือการจัดเก็บเอกสารภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามเงื่อนไข Download

ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH