Program All Service
สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
NEW PRODUCT
KPI MONITER
OFFLINE TRACKING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tawantech.net/webbodtawantech/index.php

ผู้เชี่ยวชาญงานโปรแกรมด้านศุลกากร

กับโปรแกรมบริหารงานชิปปิ้งสุดยอดอันดับ 1

 


บริการผู้ใช้บริการโปรแกรม

ด้านศุลกากรเป็นหลัก

 

ผู้ผลิตโปรแกรมงานด้านศุลกากร โปรแกรมใบขนสินค้า IMPORT EXPORT GOODS & Counter Service Financial

โปรแกรมบริหารงาน Transport และ อื่นๆอีกมากมาย
ให้บริการบริการคีย์ใบขนสินค้าแบบทั่วไป
 
ONE STOP SERVICE

 

ขั้นตอนการใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ Paperless

1.ผู้ที่สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์บริการได้จะต้องลงทะเบียน Paperless แล้วเท่านั้น
(ดูแบบฟอร์มเอกสารประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550)

2.ตรวจสอบราคาค่าบริการดู ใบราคาค่าบริการ
3.กรอกเอกสารสมัครใช้บริการเคาน์เตอร์บริการออนไลน์ ใบสมัครใช้เคาน์เตอร์ แล้วส่งเมล์หรือแฟกซ์
4.กรอกข้อมูลลงในเเบบฟอร์มร่างใบขน แบบฟอร์มร่างใบขน พร้อมเเนบเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนา Invoice
- สำเนา Packing List
- B/L
- สำเนาใบอนุญาต ต่างๆ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของผู้นำเข้า/ส่งออก
- อื่นๆ ที่จำเป็น

เเล้วส่งเข้าอีเมล์ tawantech@hotmail.com หรือ tawanservice@gmail.com
หรือเเฟกซ์ 02-3323497 หรือสอบถาม/ทำล่วงเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า
ติดต่อ 02-7159598, 081-4422512


หรือติดต่อผู้ให้บริการคีย์ใบขนฯทั่วประเทศ ดังนี้

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อี. อี-เซอร์วิสเซส ติดต่อ 089-1236548 อีเมล์/msn : tanuchya2525@hotmail.com
-แม่กลองเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ติดต่อ 089-9195091 อีเมล์/msn : maeklongcs@hotmail.com
-ยัวร์ อาร์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ติดต่อ 089-7175016 อีเมล์/msn : tuknoi2005@hotmail.com


5.เจ้าหน้าที่จะทำการคีย์ข้อมูลลงโปรเเกรม Paperless และ Print เป็นไฟล์ pdf ส่งให้ท่านทำการตรวจสอบก่อนทางอีเมล์ หรือ Print ลงกระดาษแล้วเเฟกซ์ให้ท่าน
6.ชำระเงินมาด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เข้าชื่อบัญชี บจก.ตะวันเทคโนโลยี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 101 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 035- 2-10272-7

7.แจ้งชื่อที่อยู่การออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ติดต่อบัญชี 086-4005271, 085-4814431


ขั้นตอนการรับเอกสาร(ใบขนสินค้า หรือ ใบกำกับการขนย้าย)
1.ให้ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน(ที่ลงทะเบียน Paperless) มาเซ็นต์รับใบขนสินค้าต้นฉบับต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประชาชน
2.ใบขนฯต้นฉบับให้ลูกค้า และสำเนาให้เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและยื่่นต่อกรมศุลกากร
ตามประกาศศุลกากรที่ 62/2552

เอกสารการขอใช้บริการคีย์ใบขน

หลักเกณฑ์สำหรับขอเป็นสมาชิกใหม่
เงื่อนไขการบริการ  
หลักเกณฑ์สำหรับสมาชิกเก่า
เงื่อนไขการต่ออายุประกัน  
สิทธิพิเศษที่ได้รับการเป็นสมาชิก
 
 
ผู้ขอใช้บริการใหม่แบบสมาชิกแบบระบบสมาชิกเคาร์เตอร์เซอร์วิส

@ หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน 2 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ราชการออกให้ผู้มีอำนาจลงนามของกรรมการ 3 ชุด

@ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการสมัครสมาชิกใช้บริการคีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบระบบสมาชิก 1 ชุด

@ แบบฟอร์มคำขอการจดทะเบียนยืนขอสิทธิเป็นพนักงานในระเบียบกรมศุลกากร 1 ชุด

@ หนังสือมอบอำนาจ ระบุผู้รับมอบ ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ( กรณีเป็นผู้กระทำการแทน ) 1 ชุด

@ หนังสือรับรองทะเบียนการค้า ภพ.20 1 ชุด

 
โปรแกรมตะวันเทคโนโลยี จำกัด ONE STOP SERVICEอย่างไรมีคำตอบ
         
         
         
         
   
 

คู่มือการจัดเก็บเอกสารส่งกรม ตามประกาศที่ 62/2549 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามเงื่อนไข Download

 
ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH