Program All Service
@โปรแกรมหัก ณ ที่จ่าย
สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
NEW PRODUCT
KPI MONITER
OFFLINE TRACKING
 

โปรแกรม หัก ณ ที่จ่าย

E-TAX

 
   
E-TAX


โปรแกรมหัก ณ ที่จ่าย

 

 

โปรแกรม ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ( E-Tax ) : สำหรับโปรแกรม Tax นั้นช่วยอะไรท่านได้บ้างครับ โดยโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับ ภงด.3 , ภงด.53 จากการที่ท่านออกใบหัก ณ ที่จ่าย โดยให้โปรแกรม Tax ก็ช่วยงานของท่านได้สบายมากยิ่งขึ้นครับ

 

 

 

ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH