Program All Service

@โปรแกรมบัญชีระบบ เคาน์เตอร์บริการคีย์ใบขน

สมัครสมาชิกบริการคีย์ใบขนสินค้า
ตรวจสอบสิทธิต่ออายุสมาชิก
free counter
สนใจโปรแกรมติดต่อ
เบอร์ 087-274-1517 คุณภาษิต
เบอร์ 081-442-2512 คุณยุวดี
NEW PRODUCT
KPI MONITER
 

โปรแกรมระบบบัญชีเคาน์เตอร์บริการคีย์ใบขนสินค้า

Counter Service Financial

 


 

โปรแกรมระบบบัญชี

เคาน์เตอร์บริการคีย์ใบขนสินค้า

ขอแนะนำ โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการคีย์ใบขนสินค้า ผลิคโดยบริษัท ตะวันเทคโนโลยี จำกัด

เป็นโปรแกรมระบบงานบริการด้านบัญชี สามารถออกใบปะหน้าแจ้งค่าบริการตามการคีย์ค่าบริการได้

1.  มีระบบพัฒนาฐานข้อมูล DATA BASE SLQ  2005-2012 v.free ที่มีความเสถียรที่ยอมรับทั่วโลก
2.  สามารถออกใบปะหน้าแจ้งข้อมูลการคีย์จำนวนครั้งที่ คีย์ การตอบกลับจากกรมให้ลูกค้ารับทราบ   บันทึกค่าใช้จ่ายในการบริการคีย์ข้อมูลส่งใบขนสินค้าก่อนออกใบแจ้งหนี้
3.  มีระบบออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ โดยระบบจะคำนวนอัตโนมัติ    ได้ทั้งบิลมี vat  และ ไม่มีvat
4.  สามารถบันทึกค่า OT เรียกเก็บได้โดยระบบคำนวณอัตโนมัติ และ บันทึกด้วยตนเอง
5.มีระบบ login user การเข้าทำงาน
5.  มี Report สรุป TAX ภาษีส่งสรรพากรรายรับได้ และสรุปค่าบริการที่ไม่ได้คิด VAT
6.  มีReport invoice สรุปการเรียกเก็บและรับชำระได้

 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบบัญชีเคาน์เตอร์บริการคีย์ใบขนสินค้า

Download

 
ค้นหาคำถาม -คลายส่งสัย
สอบถามปัญหาโปรแกรม
คู่มือdownloads
ติดต่อด้านเทคนิค
E-MAIL AT TAWANTECH